Portofino

ferrari

Portofino
تومانقیمت

 است. این خودرو با  طراحی اسپورت در کنار سواری راحتGT  جدید ترین سوپر اسپورت در کلاس Portofino خودرو فراری که در سال 2018 معرفی شد سعی دارد تا به بر ترین محصول در کلاس خود دست یابد.

مشخصات فنی