110S

MVM

110S
تومانقیمت

MVM 110s در کشور چین و در سال 2013 توسط مهندسین این کمپانی خوش نام طراحی و بعد ها روانه بازار خرید و فروش خودرو کشورمان ایران شد .

مشخصات فنی